فرآیند کنسروسازی چیست؟

فرایند کنسرواسیون

شاید تابه‌حال برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که فرآیند کنسروسازی چیست و شامل چه مراحلی می‌شود؟ به […]

کتلت تن ماهی

مواد اولیه برای تهیه کتلت تن ماهی: تون ماهی طبیعت یک قوطی / روغن سرخ کردنی زیروترانس طبیعت به میزان […]