کیفیت، قانون طبیعت

بروزرسانی: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

خانواده طبیعت

برای بودن در طبیعت، همه درها به روی شما باز است!

ما در شرکت طبیعت سبز پارس کهن، یک خانواده بزرگ و پویا هستیم که در کنار هم برای رسیدن به موفقیت و تحقق رویاهایمان قدم برمی‌داریم. تفاوتی ندارد که بخواهید در کدام بخش این خانواده به فعالیت بپردازید، در هر صورت، با فضایی گرم و صمیمی، خلاق و پرجنب‌وجوش سروکار دارید که می‌توانید در آن رشد کنید و دستاوردهایی هم در زمینه فردی و هم در زمینه حرفه‌ای کسب کنید. شما در طبیعت فرصت آن را دارید که در کنار افراد متخصص و کاربلد، تبدیل به بهترینِ حوزه کاری خود شوید و در توسعه جامعه اثرگذار باشید.

مزایای شغلی

وام بانکی

بیمه تکمیلی و عمر

صبحانه و نهار

پاداش عملکرد

هدیه های مناسبتی

کمک هزینه سفر

ارزش های سازمان

کار گروهی

مسئولیت پذیری

نتیجه گرایی

ارتباطات موثر

حل مسئله

فرایند استخدام

فرصت های شغلی

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳