شیراز – امیری

  • اسفند ۲۱, ۱۴۰۱
  • 0 دیدگاه

شیراز شهرک صنعتی بزرگ، بعد از میدان پنجم، خ صادرات شمالی، بعد از فرعی دوم ،انبارهای جمشیدی

تلفن همراه : ۰۹۱۷۹۱۴۹۷۳۱

تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۳۶۳۸۵

کد پستی : ۷۱۵۸۱۸۸۸۷۵