تنکابن – محمد امینی

  • اسفند ۲۱, ۱۴۰۱
  • 0 دیدگاه

آدرس شعبه : مازندران -نشتارود-کترا-پخش شرکت میهن

آدرس انبار : تنکابن ولی آباد جنب معاینه فنی روبه روی اداره محیط زیست

تلفن همراه : ۰۹۳۷۲۳۲۱۶۱۵

تلفن ثابت : ۰۱۱۵۴۳۵۴۲۳۳

کدپستی شعبه : ۴۶۷۶۱۱۵۸۵۹

کدپستی انبار : ۴۶۸۴۱۳۳۱۳۲