کیفیـت، قانـون طبیعت

سرپرست تحقیق و توسعه (روغن های خوراکی)

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرح فرصت شغلی

  • شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان
  • تحقیقات و مطالعات اولیه
  • طراحی فرمولاسیون و تولید نمونه آزمایشگاهی
  • توسعه فناوری های جدید

نیازمندی ها

  • اصول طراحی و فرمولاسیون / عالی
  • شناخت محصولات ، الزامات و ویژگی های آن / عالی
  • اصول تحقیقات بازار / متوسط
ارسال رزومه برای موقیعت شغلی
سرپرست تحقیق و توسعه (روغن های خوراکی)