کیفیـت، قانـون طبیعت

حضور شرکت طبیعت در بیست و هشتمین نمایشگاه اگروفود ۲۰۲۱

همانند سال های گذشته شرکت طبیعت در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع کشاورزی مواد غذایی ماشین آلات و صنایع وابسته تهران حضور پر رنگی داشته است.
این نمایشگاه از ۳۱ شهریور ماه تا ۳ مهر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.
بیش از ۲۴۷ شرکت تولید کننده داخلی و خارجی و مرتبط با مواد غذایی در این نمایشگاه حضور دارند. همچون سال گذشته بنابر مقررات نمایشگاه پروتکل های بهداشتی به طور کامل در این نمایشگاه رعایت می شود، شرکت طبیعت در سالن ۶ غرفه ۳۶ ازساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۸ پذیرای بازدید کنندگان بوده است.